x
ÖZEL ALTINYILDIZ ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI

A – RUH SAĞLIĞI YÖNÜNDEN :

* Kendi beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri için zemin oluşturularak kendilerine olan özgüvenleri geliştirilecek.

* Karar verme yetenekleri geliştirilerek ruhsal yönden güçlü ve dengeli bir kişiliğe sahip olmaları saplanacak.

 

B – ZİHİNSEL YÖNDEN :

* Zihinsel yetenekleri geliştirilerek özel yetenekleri ortaya çıkarılacak.

* Duyu organlarının gelişmesi sağlanacak.

* Türk dili çalışmaları ile dil gelişimi zenginleştirilecek.

C – TOPLUMSAL İLİŞKİLERİ YÖNÜNDEN :

* Arkadaşlık , dayanışma , paylaşma ve grup uyumu teşvik edilerek toplumda uyumlu faal , üretken bireyler yetiştirilecek.

* Sorumluluk duygusu aşılanacak , yaratıcılık geliştirilmeye çalışılacak.

* Düşüncelerini açıklayabilme ve başkalarının düşüncelerine saygılı olmasını öğreneceği ortamlar yaratılacak.

* İlkokula hazırlık çalışmaları yapılarak okul olgunluğuna ulaşmaları ve İlkokuldaki eğitim ve öğretim çalışmalarına uyum sağlayabilmeleri sağlanacak.

* Kitap saygısı ve sevgisi öğretilecek , kitap okuma alışkanlığı kazandırılacak.