x

İNGİLİZCE: Haftada 10 saat İngilizce dersi ile İngilizce öğretimini klasik dil öğretiminden çıkarıp teknolojik donanımlı sınıflarımızdan yaralanarak ve öğrencilerimizin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak yaşlarına uygun oyun ve etkinliklerle zenginleştirmekteyiz.

SATRANÇ :Çocuklarımıza doğru ve hızlı düşünme , plan yapma becerisi kazandırırken,onların sosyal yönden hızlı gelişimlerini sağlar.Ayrıca büyük,küçük,az,çok,uzun,kısa vb. kavramları öğrenirler.Altınyıldız anasınıfında haftada 1 saat satranç dersleri verilmektedir.

MÜZİK: Dersimizdeki amacımız çocuklarımızda müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığımı artırmaktır.

ASTRONOMİ VE DENEY DERSİ: Öğrencilerimizin gözlem yapma becerilerini geliştirerek bilime olan meraklarını açığa çıkarmak hedeflenmektedir.

DRAMA: Öğrencilere rol içinde kendi duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade etme imkanı sağlarken başkaları ile daha rahat ilişki kurma becerileri geliştirilmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ :Beden Eğitimi derslerimizde çocuklarımızın büyük kas gruplarını geliştirirken oyun ve spor etkinlikleriyle bağlılık,takım ruhu ve ait olma duygularını geliştirmek amaçlanmaktadır.Haftada 2 saat Beden Eğitimi dersi uygulanmaktadır.

HALKOYUNLARI: Öğrencilerimize kültürümüzü,gelenek ve göreneklerimizi  tanıtırken yaratıcılığı estetik bir seviyeye ulaştırmak,eğlenmek,vücut dengesini ve koordinasyonunu sağlamak,zihinsel ve motor gelişimlerini desteklemek hedeflenmiştir.Haftada 1 saat Halk Oyunları dersi uygulanmaktadır.

BALE DERSİ:  Çocuklarımızın esnek, zarif, sağlam ve sağlıklı bir vücudunun egzersizlerle desteklenerek geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Haftada 1 saat Bale dersi uygulanmaktadır.

JİMNASTİK:  Bilindiği üzere 3 yaşından itibaren başlayan ve tüm spor branşlarının alt yapısını oluşturan jimnastik sporu;Denge,koordinasyon ve kuvvet temellerine dayanır.Dolayısıyla okulumuzda bu sene çocuklarımız özgüvenlerini geliştirme ve bu yönden bedensel gelişim çalışmaları uygulanacaktır.

YÜZME DERSİ: Doğru teknikle yüzmeyi öğrenen bir çocuk sonraki yıllarda sporcu olmasa dahi düzgün bir vücuda,iyi bir duruşa ve sağlıklı bünyeye sahip olur.Bu bilinçle mevsimsel şartlara bağlı olarak yüzme dersleri verilmektedir.

OKUMA YAZMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DERSİ: Okumayazmaya hazırlık çalışmaları ilköğretime hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir. Kesinlikle okuma yada yazma öğretmek amacını taşımaktadır. Haftada 1 saat Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları dersimiz vardır.

MONTESSORİ: Tüm sınıflarımız için haftada 2 ders saati olarak uygulanmaktadır.

BİNİCİLİK EĞİTİMİ: Midilli türü atlarla mevsim şartları elverdiği dönemlerde okul bahçemizde binicilik eğitimi verilmektedir.

TRAFİK EĞİTİMİ: Çok modern trafik eğitim pistimizde öğrencilerimize akülü arabalarla trafik eğitimi verilmektedir.

TEMEL DİNİ BİLGİLER: Anaokulu öğrencilerine seçmeli olarak temel dini bilgiler dersi verilmektedir.